WYNAJEM SALI

W klubie istnieje możliwość wynajęcia dużej sali na spotkania, jubileusze,
uroczystości okolicznościowe, szkolenia, konferencje, prelekcje, kameralne
koncerty.

Wyposażenie sali to krzesła, małe stoliki (przydatne przy pracy w grupach
podczas szkoleń), ekran, rzutnik, oraz konsola audio - video, mikrofony
stacjonarne i bezprzewodowe. Możliwość zaciemnienia sali, klimatyzacja.

Na niewielkiej scenie ustawiony jest w pełni sprawny fortepian

W sali jest stały dostęp do internetu. Sala posiada wiele opcji regulacji
oświetlenia (również światło naturalne). Atutem sali jest także zaplecze
gastronomiczne, szatnia oraz dwie toalety.

Rezerwacja sali :Dominik Nowak

Tel. 61 861 08 84

Kom. 607 568 358