Wycieczki, które są za nami :22.10.2022
Grzybobranie dla członków Związku Zawodowego
"Budowlani", aktualnych i byłych pracowników
Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" i ich rodzin.


07.10.2022
Grzybobranie w Miedzichowie
Przejdź do wycieczek sezonu 2020-2021