25.09.2023
Koncert Chóru Blue Sonic KWP18.09.2023
"Literacko muzyczny kołowrotek"
Spotkanie Autorskie z Panią Swietłaną Bresławską
-Pisarką i Prezes Oddziału Narodowego Związku
Pisarzy Ukrainy w Iwano-Frankiewsku.
11.09.2023
Koncert Muzyki Biesiadnej w wykonaniu Pana Andrzeja Rakowskiego
04.09.2023
Pierwsza prelekcja w nowym sezonie poprowadzona
przez Panią Agatę Brdyś i była nt. "opieki farmaceutycznej".
Przejdź do spotkań klubu Seniora sezonu 2022-2023.