Związek Emerytów i Rencistów nr 72"Przewodnicząca koła: Pani Teresa Majewska
tel. 692 880 218


Plan pracy koła 72 P Z E R i I

Rok 2016
6 Września godz. 15:30-16:30
4 Października godz. 15:30-16:30
8 Listopada godz. 15:30-16:30
6 Grudnia godz. 15:30-16:30
13 Grudnia Spotkanie Opłatkowe godz. 16:00

Rok 2017
17 Stycznia godz. 15:30-16:30
7 Luty godz. 15:30-16:30
7 Marca Dzień Kobiet godz. 16:00
4 Kwietnia godz. 15:30-16:30
9 Maja godz. 15:30-16:30
6 Czerwca godz. 15:30-16:30
15 Maja do 15 Czerwca planowana wycieczka

1 Lipca do 31 Sierpnia przerwa urlopowa

5 Września godz. 15:30-16:30
3 Października godz. 15:30-16:30 Senioriada
7 Listopada godz. 15:30-16:30
21 Listopada godz. 16:00 Wybory Prezesa Koła
5 Grudnia godz. 15:30-16:30
12 Grudnia Spotkanie Opłatkowe godz. 16:00

Z upoważnienia Zarządu Koła 72 P Z E R i I zapraszam wszystkich do czynnego udziału w życiu Naszego Koła.